Mang lại kết quả Amazon cho Google Mua sắm

Chú ý tất cả người mua hàng. Với tiện ích mở rộng trình duyệt Mua sắm, bạn có thể lấy lại danh sách Amazon trong số các kết quả Google Mua sắm của mình.

Bạn có thể không nhận thấy, nhưng giá Amazon không còn hiển thị trong các tìm kiếm Google Mua sắm. Theo tờ New York Times, mùa thu năm ngoái Google đã bắt đầu yêu cầu các nhà bán lẻ phải trả tiền để được đưa vào kết quả Google Mua sắm và Amazon đã chọn không tham gia. Do đó, để xem thông tin về giá cho một sản phẩm từ hai gã khổng lồ thương mại điện tử cần có hai tìm kiếm riêng biệt. Trừ khi bạn cài đặt Shopping Enhancer, nghĩa là vậy.

Có sẵn cho Chrome, Firefox và Safari, Công cụ cải tiến mua sắm cung cấp kết quả Amazon cho Google Mua sắm. Sau khi cài đặt tiện ích mở rộng, chỉ cần thực hiện tìm kiếm thông qua Google Mua sắm và nếu Amazon mang sản phẩm, bạn sẽ thấy nó được liệt kê trong số các kết quả.

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN