phụ kiện máy tính

Sắp xếp dây cáp phía sau bàn làm việc của bạn là một việc, nhưng giờ là lúc để nói về lỗ đen mà bạn gọi là ngăn kéo cáp của mình. Nếu bạn giống tôi, bạn có thể giữ mọi dây cáp, bộ sạc và bộ chuyển đổi bạn gặp - ngay cả khi bạn đã có sáu hoặc bảy hoặc 100 cái giống nhau - chỉ trong trường hợp. Chỉ trong trường hợp những gì, mặc dù? Chỉ trong trường hợp bạn đột nhiên có 36 thiết bị Micro-USB cần

Đây là USB-C! Chà, OK, việc triển khai đã chậm, chỉ với một ít máy tính, máy tính bảng và điện thoại 2016 hỗ trợ cổng đảo ngược tốc độ cao mới. Nhưng cho dù phải mất nhiều tháng hay nhiều năm, USB-C cuối cùng sẽ thống trị toàn cảnh mở rộng. Không thuyết phục? Hoặc, có lẽ, không siêu phấn khích? Bạn có thể thay đổi q