Bật nút bong bóng trong Google Maps cho Android

Google Maps gần đây đã cập nhật và mang theo một tính năng Labs mới có tên là Nút bong bóng. Video trên hướng dẫn bạn cách bật tính năng mới, cũng như chính xác Nút bong bóng có ý nghĩa gì đối với bạn.

Nếu bạn không phải là người xem video, hãy làm theo các bước dưới đây để tự bật Nút bong bóng. Tuy nhiên, trước khi bạn làm, hãy đảm bảo kiểm tra Thị trường để đảm bảo bạn đang chạy phiên bản Google Maps mới nhất.

  • Khởi chạy Google Maps
  • Nhấn nút Menu
  • Chọn thêm
  • Chọn phòng thí nghiệm
  • Cuộn xuống Nút bong bóng, nhấn để bật

Bây giờ khi bạn nhấn vào ghim của một địa điểm trong Google Maps, bạn sẽ có thể gọi trực tiếp hoặc khởi chạy Điều hướng Google Maps mà không phải xem nhiều màn hình trước.

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN