Cách điều chỉnh tần suất email cảnh báo của Facebook

Đó là, một e-mail từ Facebook nói với bạn rằng bạn sẽ mong đợi ít email hơn từ Facebook. Có vẻ phản tác dụng, phải không? Dù bằng cách nào, Facebook đã bắt đầu tung ra một tính năng mới giới hạn tần suất cảnh báo email để tóm tắt các câu chuyện phổ biến.

Chúng tôi biết rằng nỗi đau của các cảnh báo e-mail quá nhiều đều quá rõ, điều này làm cho điều này trở thành một sự thay đổi đáng hoan nghênh, miễn là các bản tóm tắt được gửi qua email rất ít. Nhưng, đối với một số người dùng, hệ thống cảnh báo email cũ là những gì hoạt động tốt nhất và những gì họ đã quen - và cuối cùng họ thích gì. Với ý nghĩ đó, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tắt tính năng tần suất e-mail mới.

1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và điều hướng đến Cài đặt tài khoản của bạn, nằm trong trình đơn thả xuống Tài khoản.

2. Trong tiêu đề Chung, nhấp vào Thông báo.

3. Bỏ chọn hộp nằm trong phần "Tần suất email". Khi hộp được bỏ chọn, bạn sẽ tiếp tục nhận e-mail riêng dựa trên cài đặt thông báo của bạn.

Nếu bạn đổi ý và không nhận được thông báo riêng lẻ nữa, hãy điều hướng quay lại phần Thông báo tương tự và đánh dấu vào ô.

Khi vẫn ở trang Cài đặt thông báo và tắt tính năng tần suất e-mail, bạn sẽ có thể chỉnh sửa các hành động thông báo. Để làm như vậy, trong khi xem danh sách các danh mục khác nhau, nhấp vào Chỉnh sửa để chọn mục bạn muốn thông báo qua email.

Hãy ghi nhớ, nếu bạn chọn để bật tính năng tần số e-mail, bạn sẽ không thể chỉnh sửa phần này trong cài đặt thông báo của mình.

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN