Cách đa nhiệm trong phân vùng phục hồi của OS X Lion

Cũng như các phiên bản trước của OS X, tùy chọn khôi phục trong Lion là phiên bản rút gọn của HĐH có một vài công cụ để quản lý hệ thống của bạn. Điều này cho phép các công cụ khôi phục tải nhanh và có sẵn, nhưng trong sự đơn giản, hệ thống khôi phục của Apple đã hơi cồng kềnh ở chỗ nó sẽ mặc định chỉ chạy một công cụ khôi phục tại một thời điểm.

Chẳng hạn, nếu bạn khởi động vào phân vùng Lion Recovery HD và sau đó khởi chạy Disk Utility, trình cài đặt sẽ thoát và chỉ Disk Utility sẽ chạy. Ngoài ra, phân vùng phục hồi của Lion hiện có Safari để bạn có thể duyệt Web để được trợ giúp, nhưng nếu bạn đang sử dụng Safari để nhận trợ giúp thì chắc chắn bạn sẽ sử dụng các công cụ khác như Terminal và Disk Utility để chạy các tác vụ khác nhau cần thiết để sửa chữa hệ thống của bạn. Tuy nhiên, với mặc định chạy một công cụ tại một thời điểm, bạn sẽ cần chạy Safari, ghi lại thông tin bạn cần (vì phân vùng phục hồi của Lion không chứa hệ thống in), sau đó tiến hành bất kỳ thói quen sửa lỗi nào bạn đang cố gắng.

Điều này có thể gây khó chịu, đặc biệt là vì OS X là một hệ điều hành đa nhiệm và có thể khởi chạy và xử lý nhiều chương trình cùng một lúc. May mắn thay, có một cách xung quanh giới hạn này, bởi vì Apple cung cấp Terminal trong phân vùng phục hồi và công cụ này sẽ cho phép bạn chạy đồng thời nhiều chương trình khác. Đây là cách để làm điều này:

 1. Khởi động vào phân vùng phục hồi

  Bước đầu tiên là khởi động vào phân vùng phục hồi bằng cách giữ phím Tùy chọn khi hệ thống khởi động và sau đó chọn đĩa Recovery HD khi nó xuất hiện trong menu khởi động. Ngoài ra, bạn có thể khởi động với Command-R được giữ để đi ngay đến phân vùng phục hồi mà không cần sử dụng menu khởi động. Khi hệ thống khôi phục tải, chọn ngôn ngữ của bạn để đến màn hình tiện ích chính.

 2. Mở Terminal

  Chuyển đến menu Tiện ích và chọn Terminal. Vì các ứng dụng OS X có thể được khởi chạy từ Terminal, nên bạn sẽ sử dụng nhiều phiên bản của Terminal để quản lý nhiều chương trình cùng một lúc. Theo mặc định, một cửa sổ Terminal sẽ mở, nhưng bạn có thể khởi chạy nhiều phiên Terminal bằng cách nhấn Command-N cho cửa sổ mới hoặc Command-T cho tab mới trong cửa sổ hiện tại.

 3. Khởi động một chương trình

  Các gói ứng dụng OS X không thể được khởi chạy trực tiếp vì chúng chỉ là các thư mục được công nhận là chứa các ứng dụng (và tài nguyên bắt buộc) vì chúng có ".app" gắn vào tên của chúng - về bản chất bạn có thể làm cho bất kỳ thư mục nào xuất hiện như một ứng dụng bằng cách đổi tên nó với .app ở cuối tên của nó. Tệp thực thi thực tế trong gói ứng dụng nằm trong / Nội dung / MacOS / thư mục con, do đó bạn sẽ cần nhắm mục tiêu tệp thực thi này với Terminal để khởi chạy chương trình.

  Chẳng hạn, để mở Safari, bạn sẽ cần chạy lệnh sau, lệnh này sẽ trỏ đến trình thực thi Safari trong gói ứng dụng Safari trên phân vùng phục hồi:

  /Appluggest/Safari.app/Contents/MacOS/Safari

  Khi bạn thấy chương trình khởi chạy, Terminal có thể chứa một loạt các cảnh báo và tin nhắn - những thông báo này là đầu ra tiêu chuẩn của chương trình và thường có thể bị bỏ qua. Không đóng cửa sổ Terminal, hoặc chương trình bạn đã mở sẽ tắt ngay lập tức, vì đó là một quá trình con của cửa sổ Terminal.

 4. Khởi động một chương trình thứ hai

  Nếu bạn đã khởi chạy Safari bằng lệnh trên, hãy quay lại cửa sổ Terminal và tạo một cái mới. Sau đó chạy bất kỳ lệnh nào sau đây để khởi chạy tiện ích tương ứng:

  Tiện ích đĩa: / Ứng dụng / Tiện ích / Đĩa \ Utility.app/Contents/MacOS/Disk \ Utility

  Tiện ích mật khẩu phần sụn: / Ứng dụng / Tiện ích / Phần sụn \ Mật khẩu \ Utility.app/Contents/MacOS/Firmware \ Password \ Utility

  Tiện ích mạng: / Ứng dụng / Tiện ích / Mạng \ Utility.app/Contents/MacOS/Network \ Utility

  Tiện ích RAID: / Ứng dụng / Tiện ích / RAID \ Utility.app/Contents/MacOS/RAID \ Utility

  Đặt lại mật khẩu: / Ứng dụng / Tiện ích / Đặt lại \ Password.app/Contents/MacOS/Reset \ Password

  Đĩa khởi động: / Ứng dụng / Tiện ích / Khởi động \ Disk.app/Contents/MacOS/Startup \ Disk

  Thông tin hệ thống: / Ứng dụng / Tiện ích / Hệ thống \ Information.app/Contents/MacOS/System \ Information

  Thiết bị đầu cuối (dự phòng): /Appluggest/Utilities/Terminal.app/Contents/MacOS/Terminal

Các lệnh này là đường dẫn tệp đầy đủ đến tệp thực thi trong gói ứng dụng và trong khi OS X Terminal tiêu chuẩn chứa lệnh "mở" có thể đơn giản hóa việc khởi chạy chương trình, lệnh này không có sẵn trong phân vùng Lion Recovery, vì vậy bạn sẽ phải sử dụng phiên bản dài để khởi chạy các chương trình quan tâm.

Sử dụng hoàn thành Tab

Các lệnh này về cơ bản chỉ là các đường dẫn thư mục đầy đủ để thực thi cho chương trình tương ứng và có vẻ hơi khó để nhớ tất cả chúng, vì vậy bạn có thể sử dụng tính năng hoàn thành Tab của Terminal để giúp xác định vị trí của chúng. Hoàn thành tab có nghĩa là bạn có thể bắt đầu bắt đầu một lệnh, đường dẫn thư mục hoặc tên tệp, sau đó nhấn Tab và Terminal sẽ điền vào phần còn lại của lệnh dựa trên các tùy chọn có sẵn cho đến khi tìm thấy điểm tại đó cần bạn làm rõ hướng đi nào.

Để sử dụng hoàn thành Tab, nhập một dấu gạch chéo về phía trước và sau đó nhấn phím Tab (không có gì xảy ra). Những gì bạn đã làm ở đây được chỉ định gốc của hệ thống tập tin, nhưng có nhiều mục ở đây, vì vậy việc hoàn thành Tab không biết chọn gì. Nếu bạn nhấn phím Tab một lần nữa thì Terminal sẽ liệt kê tất cả các khả năng, trong đó một khả năng sẽ là thư mục Ứng dụng. Bây giờ bạn có thể tiếp tục lệnh bằng cách nhập "Ứng dụng" hoặc bạn chỉ cần nhập một vài chữ cái đầu tiên của nó và nhấn Tab để Terminal hoàn thành tên thư mục đó cho bạn. Làm như vậy (lưu ý rằng các lệnh và đường dẫn tệp trong Terminal là phân biệt chữ hoa chữ thường) và bạn sẽ thấy tên / Ứng dụng / hiển thị. Bây giờ bạn có thể nhấn phím Tab một lần nữa để làm cho danh sách Terminal có sẵn các tùy chọn và bạn sẽ thấy gói ứng dụng Safari.app và thư mục Tiện ích.

Bây giờ gõ "Uti" theo sau là phím Tab và bạn sẽ thấy lệnh điền vào để nó đọc "/ Ứng dụng / Tiện ích /." Nếu bạn nhấn Tab lần thứ hai mà không nhập bất kỳ ký tự mới nào, Terminal sẽ liệt kê tất cả các khả năng dựa trên lệnh hiện đang được nhập, do đó, việc này sẽ liệt kê tất cả các mục trong thư mục / Ứng dụng / Tiện ích / (khác nhau các chương trình bạn đang cố mở). Từ đây, bạn có thể nhập một vài ký tự đầu tiên của tên chương trình mong muốn và tiếp tục nhấn Tab cho đến khi bạn điền đầy đủ đường dẫn đến tệp thực thi trong thư mục / Nội dung / MacOS / thư mục con. Sau đó nhấn Enter và chương trình sẽ khởi chạy.

Hoàn thành tab có thể mất một số quen thuộc nếu bạn không quen với nó, nhưng nó có thể là một trợ giúp tuyệt vời khi bạn cần sử dụng Terminal. Nếu bạn không quan tâm đến việc sử dụng hoàn thành Tab, thì bạn có thể viết ra các lệnh đầy đủ được liệt kê ở trên và nhập chính xác chúng vào Terminal để khởi chạy các chương trình liên quan.

Sử dụng cho đa nhiệm

 1. Truy cập Web để tìm tài nguyên khi xử lý sự cố.

  Sử dụng Safari, bạn có thể đọc qua các trang web như MacFixIt hoặc Cộng đồng hỗ trợ của Apple để được hướng dẫn sửa lỗi máy Mac của bạn, đồng thời giữ cho Terminal, Disk Utility và các công cụ khác mở cùng lúc để dễ dàng truy cập.

 2. Truy cập các trang hướng dẫn Unix cho các lệnh Terminal.

  Một tính năng mà Apple không bao gồm trong phân vùng Recovery HD là các trang hướng dẫn Unix, còn gọi là trang man, chứa cú pháp và tùy chọn cho hầu hết các lệnh Terminal trên hệ thống. Ngay cả những người dùng hiểu biết về Terminal nhất cũng sẽ thường xuyên kiểm tra các trang thủ công để biết các tùy chọn lệnh, do đó, việc thiếu này có thể là một chút gánh nặng. Sử dụng đa nhiệm, bạn có thể tra cứu các trang lệnh lệnh trực tuyến và giữ cho cửa sổ mở bên cạnh cửa sổ Terminal có sẵn để chạy lệnh.

 3. Nhiều ứng dụng tại dịch vụ của bạn

  Có nhiều ứng dụng mở có nghĩa là truy cập nhanh vào chức năng của chúng, thay vì phải thoát từng ứng dụng để mở ứng dụng tiếp theo. Nếu bạn đang khắc phục sự cố thiết lập mạng thì bạn có thể mở Tiện ích mạng cùng với Safari và Terminal. Nếu bạn đang khắc phục sự cố ổ đĩa cứng của mình thì bạn có thể mở Tiện ích RAID cùng với Tiện ích đĩa, trong khi tìm kiếm hướng dẫn trong Safari.


 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN