Cách nén xung quanh Twitter bằng phím tắt

Người dùng Twitter, bạn có biết rằng Twitter.com có ​​phím tắt không? Đặt con chuột của bạn xuống trong một phút và thử chúng. Cho dù bạn là người ẩn giấu hay Tweeter hoạt động, những phím tắt này sẽ giúp bạn nén xung quanh Twitter.

Hành động

n : Tweet mới

r : trả lời

t :

m : tin nhắn trực tiếp

f : yêu thích

Enter : chuyển đổi chi tiết khung

dẫn đường

j : Tweet tiếp theo

k : Tweet trước

dấu cách : trang xuống

/ : tìm kiếm

. : làm mới Tweets

? : hiển thị phím tắt

Nhảy

g rồi h : nhà

g rồi p : hồ sơ

g rồi r : trả lời / đề cập

g thì m : tin nhắn

g sau đó u : đi đến người dùng

g thì f : yêu thích

Khi bạn hoàn thành thử các phím tắt Twitter, hãy xem phạm vi bảo hiểm của chúng tôi trên các phím tắt khác.

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN