diễn giả

Một số bạn có thể có khả năng mua loa tốt đến mức chúng đáng để truyền lại cho cháu trai của bạn. Những người khác trong số bạn thực hiện với những gì đi kèm với âm thanh nổi của bạn. Dù bằng cách nào, có một phương pháp cải thiện âm thanh của bất kỳ loa nào: đó là tất cả về vị trí. Các nhạc sĩ và nhà sản xuất đổ nhiều tháng nỗ lực vào việc tạo ra tác phẩm của họ. Vì vậy, hướng d

Chỉ mua một loa siêu trầm tuyệt vời là không có gì đảm bảo bạn sẽ kết thúc với âm trầm tuyệt vời. Có quá nhiều cách để làm giảm tiềm năng hiệu suất của nó, đó là lý do tại sao nỗ lực thêm để đạt được thiết lập loa siêu trầm phù hợp là rất quan trọng. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết về việc tận dụng tối đa từ loa siêu trầm

Tôi thích bao quát phạm vi rộng nhất có thể của các sản phẩm âm thanh, với sự nhấn mạnh vào thiết bị mang lại âm thanh tốt nhất trên mỗi đô la, đôi khi chuyển sang giới hạn trên của niết bàn audiophile. Vì vậy, cho dù ngân sách âm thanh của bạn là 100 đô la hay 100.000 đô la, tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Hình ảnh phóng to ", "