Cách tạo bảng điều khiển tùy chỉnh với Windows GodMode

Đếm các bước cần thiết để có được cài đặt Windows - đó thường là một công việc tốn nhiều công sức. Bạn muốn làm sạch đĩa? Bạn sẽ phải truy cập: Bắt đầu> Tất cả chương trình> Phụ kiện> Công cụ hệ thống> Dọn đĩa.

Nhiều cài đặt và công cụ Windows yêu cầu các bộ bước tương tự, dài, đặc biệt đối với các chỉnh sửa hệ thống nhỏ được chôn trong các công cụ (như thêm mạng không dây mới).

God Mode, một tính năng Windows ẩn, cung cấp cho bạn một danh sách đầy đủ mọi công cụ và cài đặt hệ thống, cho phép bạn tạo bảng điều khiển tùy chỉnh của riêng mình để truy cập nhanh hơn vào các cài đặt và công cụ này.

Thực hiện theo các bước sau để tạo bảng điều khiển tùy chỉnh của bạn:

  1. Kích hoạt chế độ God: Tạo một thư mục mới trên máy tính để bàn của bạn và đặt tên là GodMode. {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

  2. Tạo một thư mục mới khác trên máy tính để bàn của bạn, có tiêu đề "Bảng điều khiển" (hoặc bất kỳ tên nào khác bạn chọn).

  3. Mở thư mục đã tạo ở Bước 1. Bạn sẽ thấy một danh sách lớn các cài đặt hệ thống, công cụ và tùy chọn. Danh sách thậm chí bao gồm các tùy chọn được chôn trong các công cụ, như Thay đổi nền màn hình. Tìm các cài đặt được sử dụng thường xuyên nhất của bạn và kéo chúng vào thư mục "Bảng điều khiển" mới của bạn.

    Mẹo: Thu gọn tất cả các nhóm cài đặt để xem dễ dàng hơn tất cả các mục GodMode.

  4. (Tùy chọn) Ghim bảng điều khiển mới của bạn vào menu Bắt đầu hoặc Thanh tác vụ để truy cập nhanh bằng cách kéo và thả.

Vui lòng truy cập thư mục GodMode gốc bất cứ khi nào bạn muốn thêm cài đặt mới vào bảng điều khiển tùy chỉnh của mình. Ngoài ra, tất cả các cài đặt GodMode - bao gồm các cài đặt bị chôn vùi khác, như "Thay đổi hướng màn hình" - có thể được truy cập bằng cách tìm kiếm menu Bắt đầu.

(Qua Ed, ZDNET)

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN