Thẻ nhớ Eye-Fi thật tuyệt vời. Các công cụ như Dropbox làm cho chúng thậm chí còn tốt hơn! Có một thẻ nhớ tuyệt vời cho máy ảnh được gọi là Eye-Fi. Nó có tính năng truyền không dây tích hợp, vì vậy sau khi bạn chụp ảnh và bạn vào phạm vi của vùng không dây, nó chỉ gửi ảnh của bạn đến vị trí lưu trữ mà bạn chọn. Một cách thông minh để thực sự tận dụng lợi thế là biến nơi lưu trữ đó thành một thư mục bên trong