Mẹo của ngày: Sự hài lòng của ảnh ngay lập tức!

Thẻ nhớ Eye-Fi thật tuyệt vời. Các công cụ như Dropbox làm cho chúng thậm chí còn tốt hơn!

Có một thẻ nhớ tuyệt vời cho máy ảnh được gọi là Eye-Fi. Nó có tính năng truyền không dây tích hợp, vì vậy sau khi bạn chụp ảnh và bạn vào phạm vi của vùng không dây, nó chỉ gửi ảnh của bạn đến vị trí lưu trữ mà bạn chọn. Một cách thông minh để thực sự tận dụng lợi thế là biến nơi lưu trữ đó thành một thư mục bên trong tài khoản Dropbox hoặc bất kỳ dịch vụ lưu trữ được đồng bộ hóa tương tự nào.

Khi tệp đã được chuyển, Dropbox sẽ đồng bộ hóa các tệp đó với mọi nơi khác mà bạn đã thiết lập Dropbox. Ngay cả điện thoại của bạn! Đột nhiên, bạn có thể chụp những bức ảnh tuyệt đẹp bằng máy ảnh nghiêm túc của mình và có thể có những bức ảnh đó để chia sẻ trên điện thoại thông minh của bạn chỉ một lát sau.

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN