Nếu bạn đã cài đặt Foxtel iQ2, bạn có thể đã nghe nói rằng công ty cuối cùng đã mở khóa tất cả bốn bộ điều chỉnh. Mặc dù điều này có nghĩa là bạn vẫn chỉ có thể ghi hai kênh cùng một lúc, nhưng ít nhất bây giờ bạn có thể xem một kênh thứ ba cùng một lúc. Và nhân tiện, bộ chỉnh thứ tư đó được dành riêng cho nội dung OnDemand và không thể đ