Cách thêm Klout vào Twitter

Klout là một dịch vụ sử dụng các mạng xã hội để đo lường tầm ảnh hưởng của bạn đối với người khác. Điểm số được lập bảng cho mỗi người dùng theo thang điểm 1-100. Điểm số của bạn càng cao, bạn càng có nhiều ảnh hưởng, theo Klout.

Twitter.com không hiển thị điểm Klout, nhưng nếu bạn sử dụng Firefox hoặc trình duyệt Chrome, thật dễ dàng khắc phục bằng các tiện ích bổ sung. Nếu bạn sử dụng Firefox, hãy cài đặt tiện ích Firefox Klout. Nếu bạn sử dụng Chrome, hãy cài đặt tiện ích mở rộng Chrome Klout.

Lần tới khi bạn truy cập Twitter.com, bạn sẽ thấy điểm Klout ở bên trái của tay cầm Twitter.

Nhấp vào điểm số sẽ mở ra một tab mới với nhiều chi tiết Klout hơn về người dùng.

Đó là nó. Bây giờ bạn có thể xem điểm số Klout của mọi người trên Twitter mà không cần phải rời khỏi Twitter.

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN