Cách đăng ký Dòng thời gian của Facebook ngay bây giờ

Facebook đã công bố một tấn các tính năng mới ngày hôm nay trong hội nghị F8 của mình. Tính năng đầu tiên được tung ra được gọi là Dòng thời gian. Mặc dù hiện tại nó không có sẵn cho hầu hết người dùng Facebook, nhưng bạn có thể đăng ký, khiến tài khoản của bạn đủ điều kiện nhận được tính năng mới sớm hơn hầu hết.

Dòng thời gian thể hiện nội dung Facebook của bạn theo một cách hoàn toàn mới, và chúng tôi phải nói rằng, nó trông thực sự thú vị. Khi có sẵn, người dùng sẽ tương tác với nội dung theo cách hoàn toàn mới trên Facebook.

Liên kết liên quan

• F8 của Facebook (blog trực tiếp)

• Cách bật Dòng thời gian Facebook của bạn ngay bây giờ

Để có quyền truy cập sớm vào tính năng mới, bạn sẽ cần truy cập trang Dòng thời gian trên Facebook, đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và nhấp vào nút Đăng nhập tôi ở phía dưới bên phải màn hình.

Sau khi bạn nhấp vào nút Đăng ký, tài khoản của bạn đủ điều kiện cho tính năng Dòng thời gian khi nó bắt đầu được tung ra. Facebook thường công bố một tính năng mới và từ từ tung ra trong những ngày và tuần tới, ưu tiên truy cập cho những người đã dành thời gian để cho biết họ muốn sử dụng tính năng mới.

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN