Giữ thanh Google màu đen ở đầu bất kỳ trang web nào

Vào tháng 6, Google đã bắt đầu thử nghiệm một thanh điều hướng màu đen xuất hiện ở đầu các trang sản phẩm của Google, như Google Reader, Google+, Gmail và Tìm kiếm. Nó thay thế thanh trắng cũ và cho phép bạn truy cập nhanh vào các dịch vụ của công ty, bao gồm thông báo và cài đặt tài khoản trên Google+.

Nếu bạn là một nhân viên Google nhiệt tình và bỏ lỡ thanh điều hướng thuận tiện trong khi duyệt các trang web khác, tiện ích mở rộng + Mọi thứ Chrome có thể là câu trả lời của bạn.

Sau khi được bật, thanh màu đen sẽ xuất hiện ở đầu bất kỳ trang web nào, cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ của Google và các thông báo trên Google+ của bạn. Nhưng nếu bạn muốn ẩn thanh trên bất kỳ trang web cụ thể nào, hãy nhấp vào Ẩn ở giữa.

Tất nhiên, nếu bạn thấy rằng bạn coi thường thanh điều hướng mới và muốn trở lại chủ đề màu trắng cổ điển, thì cũng có một phần mở rộng cho điều đó.

(thông qua)

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN