Khi Apple khai sinh ra iPod Touch, nó đáng lẽ phải là sự kết hợp giết người của máy nghe nhạc MP3 và PDA. Không phải vậy. Tuy nhiên, đừng lo lắng, những kẻ và các cô gái của Internet đã mở khóa toàn bộ tiềm năng của Touch - chúng tôi chỉ cho bạn cách làm. Xếp hạng mong muốn iPod Touch của Apple là theo tầng bình lưu và