Thêm các tính năng vào Evernote với Trunk

Trình ghi chú được đồng bộ hóa tuyệt vời có thể được thực hiện thậm chí còn lớn hơn bằng cách xem trong Trunk của nó.

Evernote là một trong những ứng dụng ghi chú hàng đầu, có sẵn trên Windows, Mac, Android, iOS, Blackberry và Windows Phone 7. Có ở khắp mọi nơi. Nó cũng miễn phí và nó có các tính năng tuyệt vời. Không cần bàn cãi: nó thực sự hữu ích.

Một điều mà nhiều người dùng Evernote có thể không nhận thấy là Evernote Trunk. Đây là một nơi tuyệt vời để tìm thấy nhiều ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ Evernote để cho phép bạn sử dụng nó theo nhiều cách khác nhau. Từ việc cung cấp tích hợp lịch ghi chú đến thêm tùy chọn email và chữ viết tay tốt hơn, lần tới khi bạn ở Evernote, hãy xem tùy chọn Trunk và mở khóa thêm sức mạnh.

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN