Tám phím tắt Pandora

Pandora có ở khắp mọi nơi. Nó ở trong xe hơi, điện thoại và TV của bạn, nhưng đừng quên chúng bắt đầu từ đâu - máy tính của bạn. Nếu bạn vẫn đang nghe Pandora trên máy tính, tám phím tắt này có thể giúp bạn dễ dàng hơn một chút.

  1. Thanh không gian : Chơi / tạm dừng
  2. Mũi tên phải : Bỏ qua theo dõi
  3. Mũi tên lên : Tăng âm lượng
  4. Mũi tên xuống: Giảm âm lượng
  5. Shift-Down-mũi tên : Âm lượng tắt tiếng
  6. Shift-Up-arrow : Tối đa hóa âm lượng
  7. Plus (+) : Thumbs up
  8. Minus (-) : Thumbs down

Trong vài phút, bạn sẽ bay xung quanh Pandora mà không phải sử dụng con chuột nhỏ phiền phức đó.

Lưu ý : Cửa sổ trình duyệt hoặc tab đang phát Pandora phải được kích hoạt để các phím tắt hoạt động. Nói cách khác, bạn phải chuyển sang cửa sổ Pandora ( Alt-Tab trong Windows hoặc Ctrl-Tab trên máy Mac).

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN