Sử dụng Ctrl-Shift-Esc để truy cập nhanh vào Trình quản lý tác vụ

Trình quản lý tác vụ Windows là một công cụ hữu ích để giám sát hệ thống của bạn và thoát khỏi các ứng dụng không phản hồi. Nếu bạn đang sử dụng Ctrl-Alt-Delete đã thử và đúng để truy cập Trình quản lý tác vụ Windows, bạn sẽ đi một chặng đường dài tới đó. Thay vào đó, sử dụng phím tắt Ctrl-Shift-Esc để truy cập trực tiếp vào Trình quản lý tác vụ.

Trong Windows 8, Ctrl-Alt-Delete gọi lên một menu, trong đó Trình quản lý tác vụ là một tùy chọn. Điều này có nghĩa là đây là một quá trình gồm hai bước để đến Trình quản lý tác vụ. Với phím tắt Ctrl-Shift-Esc, bạn gọi trực tiếp Trình quản lý tác vụ, cho phép bạn truy cập nhanh hơn. Nó có vẻ như là một khoản tiết kiệm không đáng kể, nhưng khi hệ thống của bạn hoạt động kỳ lạ hoặc chạy chậm, bất kỳ nỗ lực nào được lưu để thoát ra và tắt ứng dụng vi phạm đều có lợi.

Phím tắt yêu thích của bạn trong Windows 8 là gì? Hãy chia sẻ ý kiến ​​của mình trong ô bình luận ở bên dưới.

(Qua Reddit)

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN