Cách điều chỉnh quyền của ứng dụng và trang web trên Facebook

Rất nhiều thay đổi đang được triển khai trên Facebook và khu vực Ứng dụng đã không thoát khỏi bản sửa chữa này. Hiện tại, một ứng dụng chỉ cần bạn cho phép một lần. Sau khi được phép, nó có thể đăng và chia sẻ hoạt động trên Facebook thay mặt bạn mà không cần sự chấp thuận. Nếu bạn muốn kiểm tra xem ứng dụng có quyền truy cập vào đâu hoặc mệt mỏi khi chia sẻ trò chơi nào bạn đang chơi, đây là cách điều chỉnh các cài đặt đó:

Bước 1: Trong Facebook, nhấp vào mũi tên nhỏ gần tên của bạn ở góc trên bên phải và chọn Cài đặt bảo mật.

Bước 2: Cuộn xuống Ứng dụng và trang web và nhấp vào Chỉnh sửa Cài đặt ở bên phải.

Bước 3: Nếu ứng dụng bạn muốn điều chỉnh nằm trong danh sách được sử dụng gần đây, nhấp vào ứng dụng để chỉnh sửa cài đặt. Nếu không, nhấp vào nút Chỉnh sửa Cài đặt để xem tất cả các ứng dụng.

Bước 4: Tìm ứng dụng bạn muốn điều chỉnh quyền trong danh sách tải và nhấp vào Chỉnh sửa.

Bước 5: Xem qua tất cả các lĩnh vực mà ứng dụng có thể truy cập trên Facebook của bạn. Trên một số ứng dụng, bạn sẽ có thể thu hồi một số quyền nhất định.

Bước 6: Di chuyển đến quyền riêng tư của hoạt động Ứng dụng; chọn những người có thể thấy hoạt động từ ứng dụng bạn hiện đang làm việc trong danh sách bật lên.

Nếu bạn không muốn chia sẻ hoạt động ứng dụng với bất kỳ ai trên Facebook, bạn sẽ cần thực hiện thêm một bước nữa.

(Tùy chọn) Bước 7: Chọn Tùy chỉnh từ danh sách và trong cửa sổ mới, chỉ chọn tôi từ các tùy chọn thả xuống.

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN