Cách chia sẻ ảnh trên Google+ của bạn bằng giấy phép Creative Commons

Khi nói đến ảnh trên Web, có hai loại chia sẻ: cho phép người khác chỉ xem ảnh của bạn và để người khác đăng lại, phối lại hoặc theo cách khác với họ. Google+ làm cho nó để bạn có thể dễ dàng chia sẻ hình ảnh thông qua cấp phép Creative Commons, cho phép bạn kiểm soát cách chúng có thể được sử dụng bởi những người khác. Đây là cách thực hiện:

  1. Từ Google+ (hoặc bất kỳ trang web nào khác của Google), chọn "Ảnh" từ thanh trên cùng để hiển thị Picasa.
  2. Ở góc trên bên phải, nhấp vào biểu tượng Tùy chọn (trông giống như một bánh răng) và chọn "Cài đặt ảnh".
  3. Chọn "Quyền riêng tư và Quyền", sau đó "Cho phép sử dụng lại với phân bổ" bên cạnh "Creative Commons".
  4. Bạn có thể chọn các tùy chọn khác, bao gồm cho phép người khác sử dụng công việc của bạn vì lợi ích thương mại hoặc tùy chọn "Chia sẻ tương tự", cho phép người khác sử dụng công việc của bạn cho bất kỳ mục đích nào miễn là họ sử dụng giấy phép CC cho công việc kết quả.
  5. Nhấp vào "Lưu thay đổi" và bạn đã hoàn tất!

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN